Zarząd stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PRZEWODNICZĄCY – Bogdan Frieske ( tel. 607 228 533)

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Ryszard Klim

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Jarosław Ciesielski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO –Bronisław Rozmarynowski

SKARBNIK – Zdzisław  Winiecki

SEKRETARZ – Maria Skrok

CZŁONEK ZARZĄDU – Józef Jankowski

CZŁONEK ZARZĄDU – Jerzy Dalidowicz

CZŁONEK ZARZĄDU – Mirosław Gągol