Historia

Historia

Próchnik dawniej niem. – Dörbeck.

Pierwsze wzmianki o wsi Próchnik pochodzą z ok.1300 roku, kiedy to elbląski komtur Konrad von Lichtenhein wydał pozwolenie na wybudowanie młyna.

W 1457 roku podarował ją Elblągowi Kazimierz Jagiellończyk.

W 1939 roku wieś liczyła 631 mieszkańców.

Próchnik w granice administracyjne miasta został włączony w 1998 roku poprzez odkupienie od gminy Tolkmicko sołectwa Próchnik, w skład którego wchodziły wsie: Próchnik, Leszków oraz Jelenia Dolina.

Dzielnica znajduje się w malowniczej okolicy, znanej jako Szwajcaria Próchnicka (znanej szerzej pod nazwą niemiecką: Dörbecker Schweiz). Z najwyższego w okolicy wzgórza, wznoszącego się na 159 m n.p.m., roztacza się widok na pobliski Zalew Wiślany. W Próchniku można też obejrzeć zabytkowy kościół gotycki z drugiej połowy XIV wieku i zabytkowy dom podcieniowy przy ul. Strumykowej.

W 1999  powstaje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnic Próchnik i okolic. W 2010 roku do stowarzyszenia dołącza dzielnica Krasny Las.

Realizując założone cele stowarzyszenie powołuje do życia:

  • Chór Pro Musica Elbląg,
  • Świetlicę Środowiskową Dzielnicy Próchnik i okolic,
  • Drużynę piłki nożnej „Victoria Próchnik”.

Integrując środowisko lokalne systematycznie organizuje spotkania przy ognisku, kuligi, bale karnawałowe, zawody wędkarskie.

Pracuje także na rzecz społeczności miasta Elbląg.

Boisko piłki nożnej, nad którym nadzór sprawuje stowarzyszenie, gości dzieci z miasta podczas organizowanych latem półkolonii. Odwiedzają nas także wycieczki w ramach zajęć ekologicznych.

Współpracujemy także z pracownikami Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, elbląskiego oddziału PTTK, członkami klubu DELTA. W Próchniku wycieczki oprowadzane po terenie Wysoczyzny, znajdują chwilę wytchnienia.

Prócz przedstawionych działań jednym z najważniejszych jest dążenie do poprawy jakości życia w naszej dzielnicy

[gm album=12]