Chór

Chór

Chór kameralny „Pro Musica” powstał z inicjatywy STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIELNICY PRÓCHNIK I OKOLIC 29 stycznia 2003 roku. Zespół liczy 26 osób i jest chórem 4-głosowym. W repertuarze chóru znajdują się pieśni artystyczne, religijne, patriotyczne i ludowe.

Dyrygentem chóru jest mgr Jerzy Laskowski – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Prezes chóru – Bogdan Frieske.
Rada artystyczna – Jerzy Laskowski, Wojciech Haza, Sławomir Rydziński, Michał Dreger.
Sekretarz – Ryszard Goryszewski.
Strona medialna – Dorota Moraczewska.