Radny Ryszard Klim – ważne !

Ryszard Klim                                                                                               Elbląg 22.09.2018r.

Radny Rady Miejskiej

Wiceprezes Stowarzyszenia Nowy Elbląg

 

Szanowni Państwo z miłych sercu Terytoriów Północnych

miasta Elbląga,

 

Niedługo zakończy się kadencja samorządu naszego Miasta. Dzięki, w znacznej mierze, poparciu mojej osoby przez mieszkańców Próchnika i Krasnego Lasu, byłem w latach 2014-2018 radnym Elbląga. I ambasadorem północnych dzielnic. Sprawozdania z tego co, się udało, a co nie, były przedstawiane  podczas przedsięwzięć Stowarzyszenia lub bezpośrednio na łamach. Z pewnością zasadniczym zadaniem dwóch  kadencji ( chociaż wywoływanym znacznie wcześniej) był ciąg pieszo-rowerowy. Nie promując siebie, ale wiem, że chyba odegrałem rolę zasadniczą w jego powstaniu. Temat jest dzisiaj już tak oczywistym, że go nie rozwijam. Tak jak i wiele innych.

Szanowni Państwo,

Wyrównywanie różnic infrastrukturalnych na terenie Północy wymaga jeszcze lat. Piszę się na aktywne uczestnictwo w tym. Z pewnością wiele zachodu będzie związane z zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przykro to mówić, ale we władzach miejskich pojawia się przekonanie o Próchniku prawie jako skansenie, z niewielkimi zmianami. Nie uwzględnia się się przemian pokoleniowych, że muszą być stworzone warunki do zamieszkiwania tutaj także młodszego pokolenia. Przekonania władz musimy zmieniać. Naturalnie , obok Planu, mnóstwo spraw do podjęcia. Załączam moje propozycje budżetowe na 2019 rok; mogą one przechodzić i na kolejne lata.

Niedługo więc wybory. Ocenicie Państwo sami, czy nadal podtrzymujecie zaufanie do mnie. Natomiast muszę podjąć związany z tym wątek. Potrzeba  bardzo szerokiego poparcia, zarówno tutaj , jak i całego okręgu wyborczego. Wydaje mi się , że jestem i tu, i tu, oceniany pozytywnie. Jednak każdy głos się liczy, bo w historii naszego samorządu często decydowały nawet pojedyncze głosy. Są już próby uszczknięcia tego. Nawet z udziałem, bardzo żałuję, bliskiego kręgu. Uważam, że jest to niepotrzebne, i powiedzmy sobie prawdę- nie ma szans powodzenia. Bo o nim decyduje , tak jak stwierdziłem, poparcie w skali całego okręgu. Rozrzut głosów może przekreślić moje szanse. I możliwości powyborczego działania na rzecz naszych dzielnic. Bo nie wystarczy użyć hasła w postaci: stworzymy „Wolną Gminę Próchnik”. Próchnik, Krasny Las są częścią Elbląga        i potrzeba struktury łączącej, a nie dzielącej. Uważam siebie za taką strukturę. Jestem Waszym radnym. Nie może być większej satysfakcji, jak słowa ks. Tadeusza: „Jest nasz radny”.  Naturalnie można podjąć wszystko, także poszerzenie władztwa mieszkańców. Na dzisiaj odsyłam nadal Państwa do moich propozycji budżetowych na wejście do kadencji 2018-2023. Całościowy program wyborczy będzie do Państwa dyspozycji.

Drodzy Przyjaciele ( przez lata współpracy wytworzyły się między nami takie właśnie więzi),

Liczę na was. Liczę na wasze poparcie. Z mojej strony będę wierny  sentencji wyborczej:

„Wytrwałość w służbie dla elblążan. Zawsze do Waszej dyspozycji”.

 

Serdecznie dziękuję.

 

Z poważaniem

Ryszard Klim

 

 

Ryszard Klim

Radny Rady Miejskiej

                                     

 

                 Propozycje budżetowe – list do Prezydenta:

 

 

 

  Pan Witold Wróblewski

                                                                             Prezydent Miasta Elbląg

 

Panie Prezydencie,

 

W nawiązaniu do Interpelacji z dnia 13.09.2018r. dotyczącej udziału radnych w procedowaniu budżetu 2019 , przedkładam propozycje budżetowe:

 

1.Modernizacja ( odnowa) ul. Dworkowej od ul. Fromborskiej do ul. Strumykowej wraz       z elementami odwodnienia ( trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej);

2.Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej – od ul. Lema do dzielnicy Próchnik ( w budżecie 2018 przeznaczono 30 tys. złotych na ten cel. Oferty, ewentualnie ze zmianą na  koncepcję, przekraczały zapisane środki);

3.Przebudowa wewnętrznego ciągu komunikacyjnego ( jezdnia i chodniki) w obrębie budynków ulic Częstochowska 2B, Królewiecka 205 i 207 ( w budżecie 2018 wydzielono środki-60 tys. zł. Środki te w sposób tylko częściowy mogłyby poprawić sytuację, nie realizowano );

4.Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  ul. Królewieckiej ( ul. Fromborska-Dąbrowa) ;

5.Kontynuacja modernizacji ul. Witkiewicza wraz z chodnikami( 2018- przeprowadzona będzie modernizacja częściowa);

6.Kontynuacja usprawniania przejezdności ul. Jaworowej;

7.Uwzględnienie nadal w budżecie 2019 zadania wykonania fragmentu chodnika w ciągu ul. Konopnickiej wzdłuż działek 391/1, 398,400 ( nie uzyskano-jak dotąd-uwolnienia pasa drogowego);

8.Uwzględnienie dotacji na kontynuację renowacji wewnątrz kościoła pw. Świętego Antoniego w Próchniku;

9.Uwzględnienie większych niż w 2018 roku środków na działalność organizacji mundurowych i kombatanckich. Środki te są podstawą konkursu organizowanego przez EWIP dla tych organizacji;

10.Rewitalizacja Pomnika Odrodzenia wraz z otoczeniem ( domaga się tego opinia publiczna z uwagi na fatalny stan techniczny. Dwa lata temu koszty wyceniono na ok. 200 tys. złotych).

 

Panie Prezydencie,

 

Liczę na życzliwe uwzględnienie powyższych propozycji.

 

Z poważaniem