Zmiana nazwy stowarzyszenia

Pragnę poinformować. że z dniem dzisiejszym nasze stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Nowy Elbląg”….
Wpis jest od dzisiaj prawomocny.  Istnieje konieczność zmiany pieczątek oraz powiadomienie instytucji współpracujących z nami. Uważam, że każdy swoje pieczątki uaktualnia we własnym zakresie, osobiście zabezpieczam  stosowne środki finansowe.