PRAWDZIWY SKARB … DLA PASJONATÓW HISTORII

We wrześniu 2011 roku podczas prac remontowych dachu wieży kościelnej, w jednej z dwóch kul osadzonych na szpicach wieńczących dach, odnaleziono metalową, zalutowaną tubę,  w której znajdował się akt erekcyjny oraz prasa lokalna z dnia zamknięcia tuby.

Wieża dzwonna towarzysząca kościołowi pw. Św. Antoniego, początkowo wykonana była z drewna i stała z boku, na prawo od portalu. W niej zawisły dwa dzwony – jeden, mały, odlany w 1535 roku, z napisem „Jezus z Nazaretu, król Żydów”, drugi większy, wykonany w 1642 roku w pracowni Heinricha Baira. Ten, niestety, nie zachował się. Drewniana wieża była dwukrotnie rozbierana – w 1650 i 1922 roku.

Wieżę murowaną dobudowano w 1905 roku, według projektu Konrada Steinbrechta – konserwatora zabytków słynnego z odbudowy Malborka. Koszty budowy, które wyniosły 32 tys. marek, w całości pokrył cesarz Wilhem II. W dniu 4 sierpnia 1905 roku kościół próchnicki odwiedziła cesarzowa Augusta Wiktoria, a 5 grudnia dokonano uroczystego poświęcenia nowej wieży.

Znalezione podczas remontu materiały  skopiowano, ponownie zamknięto wraz z prasą aktualną i złożono w miejscu znaleziska. Pozostawiliśmy swój współczesny ślad kontynuując  tradycje dawnych mieszkańców Próchnika.

Źródła: C. Pudor, op. cit.,s.76; D. Barton, Romantyczna…,op. cit.,s.9