Wielki kamień

Wielki Kamień ‒ głaz narzutowy położony jest

na północny zachód od Próchnika, na dnie jaru strumienia Kamienica.

 

 

Opis głazu:Pomnik przyrody.

Typ skały: średnio- i gruboziarnisty gnejs o kierunkowym ułożeniu ziaren. W strefach jaśniejszych, gruboziarnistych, występują jasnoszare i różowe skalenie oraz szare ziarna kwarcu, w strefach ciemniejszych, drobnoziarnistych ‒ pirokseny, amfibole oraz biotyt.

Jeden z większych głazów narzutowych na Wysoczyźnie Elbląskiej. Przed rokiem 1945 obok „Wielkiego Kamienia” prowadziła droga do osady Nadbrzeże.

 

Bibliografia

Kozłowska Justyna, Opowieści o głazach narzutowych okolic Elbląga, „Jantarowe Szlaki” 2002, nr 4, s. 38-43.

Szarzyńska Alicja, Ziółkowski Piotr, Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii i Mazur, Olsztyn 2012.