Materiały do emisji głosu

„Zbiór ćwiczeń z emisji głosu” pana Henryka Górskiego to książka,którą powinien przyswoić każdy chórzysta. Książka zawiera: ogólne informacje dotyczące emisji głosu, informacje o budowie aparatu głosowego, sposoby atakowania dźwięku, sugestie dotyczące rozśpiewania, do tego dużo materiału nutowego służącego zarówno rozśpiewaniu jak i  eliminacji złych nawyków wokalnych.